C# String İşlemleri ( Metodları )

C#’da string’ler karakterlerin bir araya gelmesi ile oluşurlar kelimeler veya cümleler topluluğudur. C# dilinde stringler de pek çok kullanabileceğimiz pek çok metot vardır.

String’ler iki şekilde tanımlanabilirler bunlar.

String değişkenler hafızada 10 Byte yer kaplarlar

ToString Metodu

Belirtilen bir değişken türünü string türüne dönüştürmek için kullanılırlar.

Aşağıda ki kodu çalıştırmaya çalıştığımızda

cannot convert from ‘int’ to ‘string’ hatasını alacağız çünkü integer olarak tanımlanmış sayi adındaki değişkenimizi mesaj penceresinde görüntülerken string ifadeye dönüştürmediğimiz için hata alıyoruz.Hatayı çözmek için ToString metodunu kullanmamız gerekmektedir.

ToString metodu sayesinde integar türünde ki sayi değişkenimizi mesaj penceresinde yazdırırken string ifadeye dönüştürdük.

Copy Metodu

Bir string değişkenin içeriğini başka bir string’e kopyalamak için kullanılır.

Örnek olarak isim adında bir değişkenimiz olsun ve kopyalanacak olan değişkenimizin adıda kopyaisim olsun.

Kodumuzu çalıştırdığımızda mesaj penceresinde görüntülenecek olan sonuç.

Concat Metodu

Birden fazla string ifadeyi birleştirmek için kullanılır . Yani birden fazla string’i tek bir string haline getirmemize yardımcı olur.

3 Adet string türünde değişkelerimizi tanımladık ve içlerine değerler atadık. Concat Metodu sayesinde bu değişkenlerimizi tek bir string ifadeymiş gibi Mesaj penceresine yazdırdık.

Kodumuzu çalıştırdığımızda Mesaj penceresinde ki sonuç

 

Empty Metodu

Empty metodu String’lerin içeriğini boşalmak için kullanılır.Aşağıda ki örneğimizde isim adında bir string türünde değişken tanımladık ve Ekrem Ersöz değerini atadık daha sonra Empty metodu ile isim değişkenimizin içerini boşaltıp mesaj olarak ekrana yazdırdık.

Kodumuzu çalıştırdığımızda görüntülenecek olan sonuç.

Compare Metodu

İki string ifadeyi karşılaştırmak için kullanılırlar

Kullanımı şu şekildedir String.Compare (String1 , String2 , Karşılaştırma Seçenekleri)

CurrentCulture : String’ler karşılaştırılırken büyük küçük harfler dikkate alınırlar.

CurrentCultureIgnoreCase : String’ler karşılaştırılırken büyük küçük harfler dikkate alınmaz

Bir örnek yapalım kullanıcıdan iki adet kelime girmesini isteyelim ve bu kelimeleri karşılaştıralım.

Formumuza iki adet textbox bir adet button ekliyelim.

Buttonumuza çift tıklayıp Click olayını açalım ve içerisine aşağıda ki kodları yazalım.

String türünde değişkenlerimizi tanımladık daha sonra karşılaştırma işlemlerini 0 ile yaptık . 0’dan küçükse 0’dan büyükse ve 0 eşitte karşılaştırma sonucu bu değerler bize dönecektir.

 

Length Özelliği

String türünde olan  değerlerinin karakter sayısını verir.

Örnek olarak bir string ifade yazalım ve bunun karakter sayısını söyleyen bir uygulama yapalım.Form Load olayının içerisine aşağıda ki kodları yazalım.

Uygulamamızı çalıştırdığımızda.

 

 

 

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.